LEXPERT

TEISINĖS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONSULTACIJOS

Viešųjų pirkimų konsultacijos - pagalbinė viešųjų pirkimų veikla 

Siekdami perkančiosioms organizacijoms padėti įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslą - sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, vykdoma viešųjų pirkimų pagalbinę veiklą ir teikia šias paslaugas:
1. perkančiųjų organizacijų vidaus dokumentų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, peržiūra ir rengimas;
2. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinės rengimas;
3. viešųjų pirkimų dokumentų, t. y. pirkimo sąlygų, sutarties, skelbimo ir kitų dokumentų, rengimas;
4. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas bei visokeriopos pagalbos, reikalingos vykdant viešuosius pirkimus, teikimas;
5. tiekėjų pateiktų paklausimų, pretenzijų nagrinėjimas ir atsakymų rengimas;
6. viešuosiuose pirkimuose pasiūlymus pateikusių tiekėjų kvalifikacijos ir pateiktų pasiūlymų vertinimas;
7. viešųjų pirkimų vykdymą įforminančių dokumentų, t. y. protokolų, raštų, pažymų rengimas;
8. viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų užpildymas;
9. procesinių dokumentų teismams, kurie nagrinėja ginčus kilusius viešųjų pirkimų srityje, rengimas;
10. perkančiosios organizacijos įvykdytų viešųjų pirkimų atitikimo teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešuosius pirkimus, auditas;
11. kitų dokumentų, reikalingų vykdant viešuosius pirkimus, rengimas.

 

Siekdami ūkio subjektams, dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose, padėti pateikti perkančiosioms organizacijoms pasiūlymą ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį siūlome šias viešųjų pirkimų paslaugas:
1. viešųjų pirkimų dokumentų nagrinėjimas, siekiant įvertinti ūkio subjekto galimybes dalyvauti viešajame pirkime bei identifikuoti nurodytus galimai nepagrįstus ir neproporcingus reikalavimus užkertančius kelią dalyvauti viešajame pirkime;
2. paklausimų, pretenzijų ir kitų dokumentų rengimas;
3. pagalbos rengiant pasiūlymą teikimas;
4. ūkio subjekto atžvilgiu priimtų perkančiosios organizacijos sprendimų įvertinimas pateikiant galimų veiksmų siūlymus;
5. skundų, ieškinių, prašymų teismams rengimas;
6. kitų dokumentų rengimas ir konsultacijų suteikimas, kurie yra reikalingi dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.

 

Jei vykdydami viešojo pirkimo procedūras ar dalyvaudami viešuosiuose pirkimuose susidūrėte su situacija, kurios sprendimo nerandate viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose, susisiekite su mumis. Mes Jums padėsime išspręsti susidariusią situaciją.

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis!